Telefonitjänster

Ditt lokala telefoniföretag i Jönköping med goda referenser. - Vill du bli kontaktad, skicka ett mail till magnus.ek@memu.se

Säljfrämjande åtgärder
Vi kontaktar potentiella kunder och säljer in era produkter/tjänster. Vi tar ofta första kontakten, de kunder som är intresserade skickar vi vidare till en säljare hos företaget.

Marknadsundersökningar
Vi genomför marknadsundersökningar år privata och kommunala bolag, myndigheter och åt analysföretag. Vi innehar ramavtal med kommunala bolag. Vi har erfarenhet av att arbeta med kvantitativa, kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper.

Inbjudan/uppföljning
Bjuda in kunder till en mässa, event eller annan kundfrämjande aktivitet. Efter arrangemanget kontaktar vi dem som besökt arrangemanget och ”plockar russinen ur kakan”, dvs. tar hand om dem som vill ha vidare kontakter med er.

Registervård
Det kan vara tidskrävande att gå igenom ett register och se vilka uppgifter som är aktuella. Vi åtar oss gärna detta uppdrag. Vi har rutiner för GDPR.

Vill du bli kontaktad -skicka ett mail till magnus.ek@memu.se