Webbaserad utbildning med Smålands turism

Smålands turism anordnar digital utbildning.

MEMU, småland DMC

Smålands turism med stöd av Region Jönköping anordnar en daglig sex veckors webbaserad utbildning för turism / evenemangsföretag i Småland i syfte att stärka sin konkurrenskraft, för att kunna möta efterfrågan från inhemska & internationella turister.

MEMU / SMÅLAND DMC deltar, mycket spännande.