Coronasäkrad MEMU personal

MEMU anlitar alltid lokal personal för att inte sprida smittan över olika regioner. Självklart följer vi branschens speciellt framtagna riktlinjer visessakert.se      

 

 

Grunden för vårt arbete är att att vi bevakar och följer alltid myndigheters riktlinjer och rekommendationer i hur man bedriver en trygg mäss/kongress/eventverksamhet under rådande omständigheter. I samband med att vi gör bemanningsuppdrag säkerhetsställer vi att vår personal har kunskap om rutiner kring bland annat bemötande, hygien, städning och andra viktiga parametrar för att förhindra smittspridningen.

 

Detta innebär bland annat följande:

Personalen…

 • Stannar hemma vid minsta förkylningssymptom och ska testa sig för Covid -19
 • får utbildning i hur bemötandet av besökare går till på ett smittsäkert sätt.
 • får utbildning i hygien och städrutiner på anläggningen
 • har ökat fokus på god handhygien – handsprit finns lättillgängligt.

 

I samråd med organisatören har vi även tydliga rutiner kring:

 • Inpassage av deltagare
 • Rutiner om deltagare insjuknar
 • Skyltning
 • Biljetthantering
 • Tidsintervaller för insläpp
 • Begränsat antal personer på en yta
 • Tydliga skylthänvisningar
 • Separata in & utgångar

Vid behov kan vi använda oss av visir, munskydd, plasthandskar eller annat skydd som anses vara viktigt för att begränsa smittspridningen.

Vi ses säkert!