Arrangör

Korrekt, professionellt och smidigt löser vi dina problem, behov och krav.

Vi ställer stora krav på våra medarbetare, både på arbetsförmåga och social kompetens, så du kan alltid lita på att du får den personal du vill ha. Egenskaper som vi värdesätter hos våra anställda är ärlighet, pålitlighet, flexibilitet och ett sunt förnuft. Efter dina önskemål plockar vi fram rätt människor åt dig ur våra omfattande register.

Om det inträffar sjukdom har vi alltid jourpersonal som kan påbörja sitt arbete på kort varsel. Vi har arbetat tusentals timmar på olika mässor och kan bidra med mycket kunskaper vid Ert arrangemang. Vi har också möjlighet att åta oss en arbetsledande funktion, allt för att spara tid och minska er arbetsbörda. Stora volymer av personal är inga problem, som mest har vi hanterat 250 medarbetare vid ett och samma arrangemang.

EAU