Telefoni

En del av vår verksamhet handlar om att samla in data & göra uppföljningar via telefon. Vi har vår bas i Jönköping där vi har vår telefoniverksamhet. Vi har stor flexibilitet att anpassa antalet  telefonplatser utefter uppdraget, dag, kväll & helger efter kundens önskemål.

Marknadsundersökningar

En del av vårt arbete är att vi sköter datainsamling via telefon. Vi genomför ca 30 undersökningar/år.

Är ni ett företag och skulle vilja anlita MEMU under en viss period eller ha ett kontinuerligt samarbete, slå oss gärna en signal för ett förutsättningslöst samtal på 036/10 00 19 el. maila på magnus.ek@memu.se

Vi har goda referenser och och har ramavtal med kommunala affärsdrivande bolag.

Coronatider

Vi märker att folk är mer benägna att svara i telefon under rådande omständigheter. Många arbetar ex. hemifrån och har mindre kontakt med omvärlden, passa på att göra en investering och förbered er för framtiden genom ett telefonsamtal.

Ex på case

  • Kontakta dina befintliga kunder och leverantörer – hur ser de sin verksamhet på kort och lång sikt. Vad får det för konsekvenser för er?
  • Kontakta nya potentiella kundgrupper och marknader
  • Djupintervjuer
  • Hälsoundersökning – hur mår era medarbetare?
  • och mycket annat.

Registervård

Behöver ni hjälp med att uppdatera ett register. Det kan vara tidskrävande att gå igenom ett register och se vilka uppgifter som är aktuella. Vi åtar oss gärna detta uppdrag.

Vi kan göra uppdraget från vårt kontor eller komma ut till ert företag.

Inbjudan/uppföljning

Bjuda in kunder till en mässa, event eller annan kundfrämjande aktivitet. Exempel på uppdrag:

Inför mässan
Vi ringer dem som ni skickat inbjudningskort till. Exempel på frågeställningar:

  • Kommer de till mässan?
  • Planerar de att besöka just ditt företag?
  • Är det något speciellt de är intresserade av?
  • Vilken dag kommer de?
  • Vi kan puscha för/bjuda in till ett seminarium eller kvällsaktivitet

Efter mässan
Vi ringer upp dem som besökte er monter och tackar för besöket. Vi frågar om de vill ha ytterligare kontakter med er och vad de speciellt är intresserade av.