Tips till utställare

Tips till utställare

  1. Vad är syfte & mål med mässmedverkan.
  2. Vad vill man öka kännedomen om.
  3. Låt besökarna få en upplevelse.
  4. Aktivera kunden.
  5. Skapa uppmärksamhet.
  6. Tänk nytt & tänk annorlunda.

Lycka till!