2021 är i riskzonen

Mötesbranschen är en av motorerna i svenskt näringsliv – nu är 2021 i riskzonen

22 augusti meddelade regeringen att man förbereder två undantag i restriktionen av folksamlingar med max 50 deltagare vilket är ett steg i rätt riktning. Förslagen riktar sig mot publikverksamheter och kultur- och idrottsminister
Amanda Lind motiverar undantagen med att ”kulturen och idrotten måste finnas kvar när den här krisen är över”. Mässbranschen – som de facto samlar alla Sveriges branscher och näringar – har dock helt lämnats utanför.
Den svenska mässbranschen är sedan i mars, precis som kultur- och idrottslivet, lamslagen och många företag som är beroende av verksamheten har redan gått under eller är på väg att slås ut. Mässbranschens fyra största aktörer med verksamhet i egen regi vädjar nu om en chans att få visa på att kapacitet finns för att öppna upp för säkra mötesplatser. Läs mer via länken: https://www.elmia.se/press/#/pressreleases/moetesbranschen-aer-en-av-motorerna-i-svenskt-naeringsliv-nu-aer-2021-i-riskzonen-3028304