Rekrytering

Det är viktigt att hitta rätt medarbetare till sin verksamhet, för att bygga långsiktiga relationer med sina anställda. Vi kan genomföra rekryteringar från "ax till limpa" dvs. allt från annonsering till presentation av kandidater eller endast hjälpa till med utvalda delar av rekryteringsprocessen, som att göra intervjuer med sökanden för att få en neutral åsikt om kandidaterna. Allt sker självklart konfidentiellt och under tystnadsplikt.    

Organisation

Ibland kan det uppstå problem i en organisation, det mesta löser man internt, men ibland är det lättare att öppna sig för en neutral part. Vi genomför då intervjuer med berörda medarbetare och ger en analys och föreslår lösningar, för att komma vidare i processen och hitta lösningar på problemet. Efter över 20 års arbete med personal, har vi varit med om många situationer och lärt oss att förstå sambanden mellan olika uppträdanden och beteenden. Vi arbetar med helheten, både arbets & familjeliv. Det hör oftast ihop och har stor påverkan på varandra.