Folhälsomyndigheten utreder

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda möjligheten till undantag, då det ex. gäller att arrangera mässor.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att återkomma med rekommendationer på lättnader eller åtstramningar av restriktioner som en grund för regeringens framtida ställningstaganden. I det här uppdraget ingår att särskilt titta på undantag för vissa utpekade sektorer samt möjligheten att göra ytterligare undantag på sittande arrangemang. Det handlar bland annat sport- och idrottsverksamhet utomhus, loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker, sa Lind på presskonferensen.

Detta välkomnas av de berörda branscherna!